Vidar Security

Information Security | Consulting | IT-Audit

Awareness

Ondanks alle mogelijke technische maatregelen is en blijft informatiebeveiliging mensenwerk. Het is bijna onmogelijk om alle risico's via technische en/of organisatorische maatregelen te mitigeren. Als organisatie ben je voor informatiebeveiliging afhankelijk van het gedrag van je medewerkers. Medewerkers die zich niet bewust zijn van de potentiële risico's zullen geneigd zijn ongewenst gedrag te vertonen. Medewerkers met een hoog niveau van awareness zullen risico's mijden en constructief bijdragen aan verbeteracties.

Met het juiste niveau van informatiebeveiligingsbewustzijn (awareness) verandert de houding van medewerkers en worden dus de risico's verminderd. Vidar Security biedt verschillende mogelijkheden om het niveau van awareness te vergroten.