Vidar Security

Information Security | Consulting | IT-Audit

Business Continuity

Incidenten kunnen iedere organisatie overkomen. Extreme incidenten (zoals langdurige stroomuitval of systeemstoringen) kunnen het voortbestaan van uw organisatie zelfs in gevaar brengen. Een goed ingericht business continuity management system kan veel (blijvende) schade voorkomen en het verschil betekenen tussen het voortbestaan van uw organisatie en een faillissement. Vidar Security helpt u inzicht te krijgen in welke bedreigingen reëel zijn en welke maatregelen u moet treffen. Hiermee bereidt u zich optimaal voor, op datgene waarvan u hoopt dat het niet voor zal komen. Vidar Security helpt met het:

  • Bepalen van reële bedreigingen voor de organisatie
  • Maken van passende keuzes voor de maatregelen
  • Inrichting van de organisatie
  • Opstellen van business continuity beleid en calamiteitsplannen
  • Testen van de calamiteitsplannen