Vidar Security

Information Security | Consulting | IT-Audit

Risicoanalyse en Risicomanagement

Zonder inzicht in de werkelijke risico's kan informatiebeveiliging niet efficiënt zijn ingericht. Het gevaar bestaat dat u maatregelen treft voor niet-bestaande risico's of dat u risico's over het hoofd ziet. De eerste situatie leidt tot onnodige kosten en de tweede situatie leidt tot onnodige risico's. Het verkrijgen van een helder inzicht is de basis van een passend risicomanagementsysteem en vergemakkelijkt de keuze voor beheersmaatregelen en de zwaarte van de beheersmaatregelen. Na de analyse wordt een proces ingericht dat de beheersing van de risico's continu maakt. Door passende beheersmaatregelen in te richten, te beheersen en deze te verbeteren wanneer noodzakelijk.

Vidar Security beschikt over meerdere bewezen methoden. Op basis van de specifieke situatie en voorkeuren van de klant, wordt de best passende methode gekozen. Op deze manier krijgt uw organisatie het beste resultaat.